De kleine lettertjes

De kleine lettertjes

Met deze website willen wij je zo helder en volledig mogelijk informeren over project Lindehof. Alle teksten en tekeningen zijn met grote zorg gemaakt. Kleine wijzigingen zijn echter nooit uit te sluiten. Dit kan gaan om geringe architectonische, technische of constructieve aanpassingen. Ook nadere eisen van overheden en nutsbedrijven kunnen leiden tot veranderingen. Wij houden ons ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in kleur, materiaal en afwerkingen als de situatie hierom vraagt. Uiteraard doen wij dit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en bruikbaarheid van jouw woning. Daarom geven deze aanpassingen koper noch verkoper het recht op verrekening van meer- of minderkosten. Op de tekeningen zijn nauwkeurige maten ingeschreven, maar het blijven ‘circa-maten’. Kleine afwijkingen zijn dus mogelijk. Nota bene alle afbeeldingen zijn impressies, dus hieraan kun je geen rechten ontlenen. Zo komen de aantallen zonnepanelen niet overeen met de daadwerkelijke aantallen: die worden per woning berekend. En voor alle duidelijkheid: de ingetekende meubelen, apparaten, inbouwkasten, keuken, verlichting et cetera worden niet meegeleverd.