Woningborg Garantie- & waarborgregeling

Woningborg Garantie- & waarborgregeling

Ooms Wonen bezit het certificaat Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Dit biedt jou als koper van onze woning diverse garanties. Zo wordt je woning altijd afgebouwd, wat er ook gebeurt. En eventuele gebreken na oplevering worden altijd netjes verholpen. Voor deze certificering controleert Woningborg onze onderneming voortdurend op financiële gezondheid, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Ook toetsen zij de tekeningen en technische beschrijvingen van al onze bouwplannen. Tot slot beoordeelt Woningborg onze koop-aannemingsovereenkomsten.

Wat betekent dit voor jou?

  • Als de (onder)aannemer onverhoopt toch failliet gaat, zorgt Woningborg ervoor dat jouw woning wordt afgebouwd. Blijkt afbouw onmogelijk, dan krijg je een financiële schadeloosstelling.
  • De kwaliteit van je woning is gegarandeerd tot zes jaar en drie maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot tien jaar en drie maanden.
  • Jouw koop-aannemingsovereenkomst kent een goede balans in rechtsverhouding tussen koper en verkoper.
  • Als er na oplevering geschillen ontstaan tussen jou en Ooms Bouw & Ontwikkeling over de kwaliteit van de woning, dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Kortom: je bent verzekerd van kwaliteit en je hebt (afbouw)garantie.

Wat valt buiten de Woningborggarantie?

  • Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (bijvoorbeeld de extra duurzame opties).
  • Onderdelen die van deze garantie zijn uitgesloten in je koop-aannemingsovereenkomst.